These are some of my wife's Koi

2005-05-26_koi1178

2005-05-26_koi1178

2005-05-26_koi1180

2005-05-26_koi1180

2005-05-26_koi1181

2005-05-26_koi1181

2005-05-26_koi1184

2005-05-26_koi1184

3296_koi

3296_koi

3321_koi

3321_koi

3298_koi

3298_koi

3297_koi

3297_koi

3679_koi

3679_koi

3684_koi

3684_koi

3698_koi

3698_koi

3697_koi

3697_koi

3699_koi

3699_koi

3707_koi

3707_koi

3716_koi

3716_koi

8144_koi

8144_koi

8153_koi

8153_koi

8156_koi

8156_koi

koi_6603

koi_6603

koi_6604_f

koi_6604_f